TV/bredband/telefon

Föreningen har en paketlösning innehållande TV, bredband och telefoni från Telia. Detta innebär att den fasta avgiften för dessa ingår i månadsavgiften. För TV ingår kanalpaket Lagom. För mer information se Telias hemsida.

Teliautrustning som tillhör Telia

Nya avtalet med Telia från 1 sep 2015

Telia bredband installationshandbok

Telia digital-TV installationshandbok

Telia digital-TV fjärrkontroll

Telia bredbandsswitch

Kontakta Lars-Ove Larsson (070 6724432) om du har funderingar eller problem med installation mm.

Nyheter