kv Kanoten

Detaljplanen för angränsande kv Kanoten mfl är nu ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att bygga ut Karlstads centrum mot Vänern med en blandning av bostäder och verksamheter. För mer information se kommunens hemsida: http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/9E8D4DDD98158851C12578C0004EEF50

Synpunkter ska vara inlämnade till kommunen senast 9 september 2011.

Styrelsen har lämnat in följande yttrande för föreningen: kv Kanoten synpunkter samråd 110906

Nyheter