Stadgar, regler och tips

Trivselreglerna (ordningsregler) inriktar sig i första hand på boendemiljö med hänsyn mot grannar och bostadsrättsföreningen. Sunt förnuft borde räcka men för förtydligande är trivselreglerna nedskrivna. Fler regler finns i föreningens stadgar. Den som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i och besöker lägenheten följer föreningens trivselregler och stadgar.

Stadgar 060530

Trivselregler o tips Pinassen 2019-11-28

Nyheter