Inglasning

Bygglovet är nu klart!    Inglasning 110225 bygglov

Valt system: Nikasystem (vikbart glasverk utan ram)

Leverantör: Teknova (http://www.teknova.se)

Prisexempel inkl. moms

L-balkong: 36.500:- Den långa balkongens större yta utanför vardagsrummet. Ej förlängningen mot sovrummen. I priset ingår brandvägg mot grannbalkong, vilket är tvingande om bägge parter önskar inglasning. Om bara den ena gör inglasning kan man välja att ha kvar det befintliga insynsskyddet. Se kommentarer ang. frågorna från mötet.

L-balkong markplan: 27.500:- Avser B-huset

U-balkong: 44.500:- Den mindre kvadratiska balkongen utanför vardagsrummet.

Gavelbalkong: 58.500:- alt. 62.500:- Pris framräknat på två modeller.

Gavelbalkong markplan: 63.750:-

• I priserna ingår material, montage och brandvägg där så behövs.

• Det ges alltid ett fast pris efter mätning av de angivna modellerna eller eventuellt annat önskemål innan man förbinder sig.

• Alla måste inte beställa nu. Alla kan beställa när man vill men rabatt utgår

endast om det inkommer 7-8 beställningar samtidigt.

• Stommen är strängpressade aluminiumprofiler. Glastjocklek är 3 mm lamellglas och 6 mm skjutglas som är härdat.

• Det har framkommit att balkongernas bredd och höjd varierar avseende samma typ. Mätning för varje balkong behövs därför. Priserna ovan får ses som utgångspriser och kan variera uppåt och nedåt beroende på uppmätta värden.

• Löpmeterpris kan bara göras efter mätning utifrån hur betongbalkarna står.

• Det är möjligt att beställa glas längs balkongräcket istället för markisväv.

• Frågor kring brandceller och krav på brandvägg har kontrollerats med sakkunnig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Exempel 1. Båda grannarna som nu har insynsskydd mellan sig måste ha brandvägg om båda gör inglasning. Det blir 2 separata brandceller. Exempel 2. Den ena av grannarna vill glasa in men inte ta bort det befintliga insynsskyddet. I detta fal räknas den inglasade balkongen som ”ute” eftersom den inte kan bli tät i och med att det befintliga insynsskyddet är kvar.

Inglasning_Teknova_101209

Inglasning 101101 anteckningar

Nyheter