Styrelsen

Styrelsen består av:

Ulf Kareliusson – Ordförande (054-531028, 070-6746385)

Lars-Ove Larsson –Sekreterare, Hemsideansvarig (054-548136, 070-6724432)

Cecilia Hane – Vice Ordförande , Nyckelansvarig

Sture Lindvall – Kassör

Gösta Brolinsson – Ledamot, Husvärd (070-7273928)

Lars Hedin – Suppleant

Arne Jansson – Suppleant

Karin Dahlström – Suppleant

.

Teknikgrupp Gösta Brolinsson, Sture Lindvall, L-O Larsson, Stig Torstensson, Stefan Björkman, Bo Gustafson, Lars Hedin

Festkommitté Kerstin Romberg, Gulli Larsson, Barbro Brolinsson, Inge Gustafsson, Lisbeth Kareliusson och Karin Torstensson

Blomgrupp Susanne Rosenhall, Monica Årfelt, Inger Nilsson, Elvy Gustavsson, Birgitta Thelander, Ulla Gustafson

Alla som vill hjälpa till med något i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen!

Nyheter