Fastighetsskötsel

Husvärden sköter om:

– flaggningen flaggdagar

– märkning av postlådor, tidningsfack, portnamnlistor od

– felanmälan inom gemensamma utrymmen (meddela fel till husvärden)

– gårdsskötsel i form av kontakter med anlitade entreprenörer

– nycklar till övernattningsrum och samlingslokal till utlåning

Skötseln av föreningens hus, gård och garage utförs av Värmlands Fastighetsservice. De sköter om teknisk förvaltning, städning av trapphus mm samt löpande underhåll i föreningens lokaler. Vid akuta problem telefon 054 – 14 40 70, efter kontorstid kopplas automatiskt till SOS Alarm.

Föreningen äger endast marken marken under husen ut till de yttre hus-/balkonghörnen. Marken mot grannhusen ägs av dem, ej av kommunen. Skötsel, exempelvis snöröjning, av trottoar åligger föreningen såsom angränsande fastighetsägare medan kommunen sköter gatan.

Om ni får skada eller problem i er bostadsrättslägenhet så kontakta aktuell leverantör och ert försäkringsbolag. Styrelsen, husvärden, kontaktas om det är gemensamma system som berörs, exempelvis elementen.

Städning av trapphus mm utförs av Värmlands Fastighetsservice på måndagar. Plocka gärna in era entrémattor mm då så blir städningen bättre, i annat fall sker ingen städning där. Städning (våtmoppning mm) sker en gång per vecka med undantag för perioden maj-augusti då den sker en gång varannan vecka. Obs tänk på både att underlätta städningen och på utrymningsmöjligheten vid brand när ni placerar saker utanför er dörr, se även Allmänna trivselregler och tips.

Om ni blir utelåsta kontakta Certego jourtelefon: 020-24 00 00, 070-518 10 45  för att få hjälp. Observera att Certego kan neka öppning om ni inte kan identifiera er som ägare till lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren får själv stå för arbets- och utryckningskostnaden.
Om huvudsäkringen går kontakta i första hand styrelsen som har nycklar till skåpet och kan byta huvudsäkringen. I fall dess inte är hemma kontakta Värmlands Fastighetsservice, utryckning bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Nyheter